Revitalizace NKP Vlašský dvůr

Místo:Kutná Hora
Investor:Město Kutná Hora
Projekt:DSP + DPS + AD ( 2019 )
Náklady: 74 mil. Kč
Mám zájem o projekt
Popis projektu:

Jednalo se o projekt revitalizace národní kulturní památky objektu Vlašského dvora v Kutné Hoře. Cílem revitalizace byla stavební obnova, zpřístupnění a zatraktivnění památky.

V rámci projektu byly řešeny zejména následující věci: Nové stropy a depozitáře v podkroví, nový výtah do stávajícího světlíku, repase a opravy stávajících podlah, dveří a oken. Restaurátorská obnova maleb. Zpřístupnění objektu pro osoby zdravotně postižené. Kompletní nové rozvody vody, a kanalizace, elektro silnoproud + slaboproud v celém objektu.

Obecně se jedná o nejvýznamnější stavební úpravy provedené na objektu Vlašského dvora za posledních 100 let. Stavební náklady na revitalizaci jsou cca 74 mil. Kč.

Zpracovávali jsme projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr. V průběhu realizace, která v současné době probíhá vykonáváme autorský dozor.