Rekonstrukce historického domu č.p. 38

Místo:Komenského náměstí č.p.38, KH
Investor:Soukromý
Projekt:DUR + DSP + DPS + AD ( 2021 )
Mám zájem o projekt
Popis projektu:

Jedná se o revitalizaci dvou nemovitých kulturních památek č.p. 38 a č.p. 37 v městské památkové rezervaci Kutná Hora. Stávající objekty budou po revitalizaci a dostavění nového dvorního křídla užívány jako hotelový areál.

Celkem je zde navrženo 19 pokojů , restaurace pro cca 100 míst a potřebné technické zázemí. 

Nejprve jsme zpracovali architektektonickou studii a projektovou dokumentaci pro územní řízení ( 10/2017 ).

Dále jsme pokračovali projektem pro stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci. V současné době ( 07/2021 ) vykonáváme autorský dozor.