Místo:Komenského nám. 41, Kutná Hora
Investor:Město Kutná Hora
Projekt:2013 - 2014
Stavba:01/2015 - 11/2015
Náklady: 42 mil. Kč
Mám zájem o stavbu
Popis stavby:

Jedná se o přestavbu stávajícího historického objektu č.p. 41 v Kutné Hoře, který se nachází na rohu Komenského náměstí a ul. Rejskova. Objekt byl využíván pro bydlení. V současné době je bez využívání.

Dům čp. 41 patří ke kmenovým stavbám památkového fondu města Kutná Hora zapsaného na listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dům je významný svým hodnotným pozdně gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou se zbytky gotických prvků, svojí hmotou vytvářející nároží Komenského náměstí a Rejskovy ulice a z kulturně historického hlediska jako někdejší sídlo utrakvistického biskupa a rodiště kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova. Na druhou stranu dům prošel množstvím utilitárních úprav zejména v průběhu celého 20. století a stav konstrukcí, omítek a střešní krytiny velmi utrpěl dlouhodobým stavebním neudržováním za posledních přibližně třicet let. Vzhledem k historicko architektonickému i kulturnímu významu domu je však nutné, aby objekt byl rehabilitován jako prvořadá památka celoměstského významu dle aktuálních zásad památkové péče, restaurování a konzervace.

Přestavba se provádí za účelem změny využití stávajícího objektu s původní obytnou funkcí na vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. Cílem stavebních úprav je zřídit v Kutné Hoře stálou prezentaci UNESCO se zřetelem k národním památkám a specifikaci postavení Kutné Hory mezi nimi. K tomuto účelu byl vybrán objekt č.p. 41 - významný objekt situovaný v historickém jádru Kutné Hory – tzv. Dačického dům, který je jedním z posledních dosud zanedbaných objektů města. V objektu bude zřízena stálá expozice, budou se zde konat sezónní výstavy, konference a workshopy a své stálé sídlo zde najde Nadace Kutná Hora – památka UNESCO a detašované pracoviště Univerzity Pardubice.


Dodavatel stavby:
Sdružení firem Kutnohorská stavební, s.r.o. – INGBAU CZ s.r.o.

Projektant:
Arkus5 s.r.o. - České Budějovice

Zahájení stavby:
29.1. 2015

Dokončení stavby:
6.11. 2015

Obestavěný prostor:
4915,00 m3

Náklady stavby:
42 mil. Kč