Místo:Kolín, Míru 1082
Investor:Město Kolín
Projekt:2013
Stavba:11/2014 - 09/2015
Náklady: 10 mil. Kč
Mám zájem o projekt
Popis projektu:

Jednalo se o projekt rekonstrukce kolínské vodárenské věže na rozhlednu. Zpracovávali jsme projekt pro stavební povolení, na který navazoval podrobnější projekt pro realizaci stavby včetně výkazu výměr. Zajišťovali jsme autorský dozor při realizaci. 

V rámci projektu bylo potřeba nejprve navrhnout novou dispozici v přízemí objektu - WC pro návštěvníky a pokladnu. 
Dále pak konstrukčně vyřešit nové schodiště v prostoru bývalého vodojemu a novou konstrukci pro vyhlídkovou plošinu.

Celkově šlo o poměrně složitý projekt rekonstrukce historické památkově chráněné budovy a to zejména díky její velikosti a kruhovému půdorysu.